beesline

BEESLINE

Pszczoły są inspiracją marki Beesline.

Misją Beesline jest, aby dzięki zdrowym produktom do pielęgnacji skóry Beesline ludzie doświadczyli stanu WELLNESS – równowagi pomiędzy ciałem i umysłem.

KOSMETYKI BEESLINE SĄ BEZPIECZNE I SKUTECZNE

Łączą unikatowe, o wysokiej wartości biologicznejskładniki produkowane przez pszczoły z naturalnie pozyskiwanymi ekstraktamiaktywnymi (85-100% naturalnego składu). Naturalnie zakonserwowane substancjami produkowanymi przez pszczoły.

KOSMETYKI BEESLINE NIE ZAWIERAJĄ ŻADNYCH SKŁADNIKÓW POTENCJALNIE SZKODLIWYCH DLA LUDZI I ŚRODOWISKA

Beesline nie stosujesilikonów, parabenów, produktów petrochemicznych, glikolu propylenowego, ftalanów a także innych składników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie lub środowisko:

  • CMR (rakotwórcze, mutagenne, niebezpieczne dla płodności)
  • Wywołujące alergie
  • Bioakumulatywne (np. środki barwiące)